ترجمه اسناد و مدارک در تبریز

اصول دریافت و تحویل مدارک
– لطفا اصل تمامی اسناد و مدارک خود را جهت ترجمه و ارسال به دادگستری و وزارت امور خارجه برای اخذ تأییدیه در اختیار دارالترجمه قرار دهید.از آنجا که مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات پاسپورتآنها باشد حتما یک کپی از پاسپورت خود را جهت درج صحیح نام و نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ و محل تولد به دارالترجمه تحویل دهید . دارالترجمه در قبال عدم ارائه نام و مشخصات انگلیسی و یا نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.زمان معمول برای انجام ترجمه رسمی و اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ تا ۴ روز کاری است. بنابراین فرصت کافی را برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیریدتعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.لطفا نوع تأییدیه‌های لازم ( دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت) را مشخص فرمایید.با توجه به اینکه برای تأیید برخی از اسناد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید مرجع صادر کننده نیاز است لطفاً به بخش شرایط تأیید ترجمه اسناد و مدارک جهت اطلاع از جزئیات دقیق مراجعه فرمایید.هنگام تحویل اسناد و مدارک به متصدی دارالترجمه حتماً رسید را دریافت و مندرجات آن از قبیل نام و تعداد اسناد و مدارک را با دقت کامل نمایید. تحویل مدارک ترجمه شده تنها با ارائه رسید صورت می گیرد.هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالترجمه، حتماً اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را کنترل نمایید.

شرایط صدور ویزا
این شرایط صرفا برای اطلاع مشتریان بوده و ممکن است تغییرات داشته باشند. لطفا جهت اطمینان با سفارت ها تماس بگیرید

روزهاي قبول مدارك:
۱- اشخاص با دعوتنامه هر روز (غير از روز جمعه) از ساعت ۳۰/۱۲ –۹
۲- اشخاص بدون دعوتنامه بليت هواپيما همراه داشته باشند.
۳- متقاضيان رواديد ترانزيت فتوكپي رواديد كشور مقصد را به همراه داشته باشند.
مدارك لازم جهت صدور ويزا:
شماره دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر، يك قطعه عكس، ۴۰ دلار (براي ويزاي عادي)، ۴۰ دلار (رواديد ترانزيت)، رواديد دوبله عادي ۲۰ دلار، رواديد دوبله ترانزيت ۴۰ دلار، رواديد يك ساله ۲۵۰ دلار.
توجه: براي رواديد زميني دعوت‌نامه ضروري است.
روز تاييد مدارك: چهارشنبه
۱- هزينه تاييد مدارك بازرگاني ۷۰ دلار
۲- هزينه مدارك تحصيلي ۲۰ دلار
تجاري: با كارت بازرگاني رواديد تجاري براي مسافرت هوايي و زميني داده مي‌شود. مدت كليه رواديدها ۱۵ روز است. مدت تحويل رواديد از زمان دريافت مدارك يك روز است.
نشاني: فرمانيه، ديباچه شمالي، پلاك ۳
تلفن: ۲۲۸۶۵۸۰- ۲۲۱۵۱۹۱ فاكس: ۲۲۸۶۵۸۰
تلفن امور كنسولگري: ۲۲۳۵۱۹۷

آرژانتين
توريستي و تجاري: دعوتنامه و بليت رفت و برگشت، فرم سفارت ۲ قطعه عكس، رواديد توريستي ۳۰ دلار ويزيتوري، رواديد تجاري ۳۹۵۰۰ تجاري معادل ۵۰ دلار.
نشاني: ميدان آرژانتين، ساختمان بانك تجارت، طبقه چهارم. تلفن: ۸۷۱۸۲۹۴ فاكس: ۸۷۱۲۵۸۳

ویزا آلمان
رواديد بستگان درخواست رواديد بايد شخصاً ارائه شود. رسيدگي به درخواست رواديد به طول معمول ۱۶ روز به طول مي‌انجامد. دو نسخه فرم پر شده، ۲ قطعه عكس جديد گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همين طور فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي، اصل و فتوكپي دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند ۸۴ قانون اتباع بيگانه توسط شخص دعوت‌كننده در آلمان و مدرك وضعيت اقامت وي.
– مداركي در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فيش حقوق دعوت‌كننده غيره)
– مداركي در مورد داشتن وابستگي در ايران (سند خانه يا زمين) گواهي كار و درآمد غيره اصل و فتوكپي. بيمه مسافرتي براي تمام مدت اقامت (اصل و فتوكپي آن)
اشتغال به كار: رسيدگي به درخواست رواديد به طور معمول ۲ تا ۳ ماه به طول مي‌انجامد.
مدارك: سه نسخه فرم پر شده درخواست رواديد، ۳ قطعه عكس جديد، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضي، اصل و فتوكپي مدارك مربوط به رابطه كاري (قرارداد كار و غيره) گواهي اشتغال به كار يا سابقه شغلي در ايران.

راهنماي صدور رواديد جهت مراجعه به كنسولگري آمريكا در فرانكفورت
مدارك: دو نسخه فرم، ۲ قطعه عكس جديد، گذرنامه با مدت اعتبار كافي (حداقل ۳ ماه بيش از تاريخ در نظر گرفته شده براي برگشت از آلمان) و شناسنامه و همين طور فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي، اصل و فتوكپي نامه كنسولگري آمريكا در فرانكفورت (با تعيين وقت) اصل بيمه مسافرتي به همراه فتوكپي آن.
رواديد دانشجويي
رسيدگي به درخواست رواديد به طور معمول ۲ تا ۳ ماه به طول مي‌انجامد.
مدارك: سه نسخه فرم پر شده، ۳ قطعه عكس جديد، گذرنامه با مدت اعتبار كافي، گذرنامه و شناسنامه همسر، فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي.
– تعهدنامه مالي براساس بند ۸۴ قانون اتباع بيگانه (اصل و فتوكپي) از طرف تعهدكننده در آلمان به انضمام گواهي وضعيت اقامت وي در آلمان- گواهي در مورد تامين مالي هزينه تحصيلي مانند فيش حقوق تعهدكننده و با مدارك درآمد شخص متقاضي- اصل و فتوكپي از پذيرش و يا تاييد دريافت درخواست پذيرش از يك دانشگاه يا مدرسه عالي در آلمان- مداركي در مورد سابقه شغلي متقاضي در ايران- اصل آخرين مدرك دبيرستاني يا دانشگاهي در ايران، رسيدگي به صدور رواديد ۲ تا ۳ ماه به طول مي‌انجامد.
پيوستن به خانواده
مدارك: سه نسخه فرم پر شده، ۳ قطعه عكس جديد از هر يك از متقاضيان- گذرنامه با مدت اعتبار كافي (حداقل بيش از ۶ ماه اعتبار از تاريخ درخواست ويزا) شناسنامه، فتوكپي صفحه دوم تا پنجم گذرنامه متقاضي، مدرك در مورد وضعيت اقامت بستگان در آلمان اصل و ترجمه رسمي تاييد شده (از طرف سفارت) سند ازدواج به هر ماه يك فتوكپي از ترجمه آن.
– در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي قبلي، اصل حكم طلاق و يا مدرك حضانت به همراه ترجمه تاييد شده و يك فتوكپي از آن. رسيدگي به درخواست رواديد به طور معمول ۱۶ روز به طول مي‌انجامد.
تجاري
مدارك: دو نسخه فرم، ۲ قطعه عكس جديد، گذرنامه با مدت اعتبار كافي (حداقل سه ماه پيش از تاريخ در نظر گرفته شده براي برگشت از آلمان) و شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همين طور فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي- دعوتنامه از طرف يك شركت مقيم در آلمان و در صورت عدم تقبل مخارج از جانب شركت دعوت كننده، ارايه بيمه مسافرتي (اصل و فتوكپي) و همچنين مدارك چگونگي تامين مخارج در مدت اقامت الزامي است. مداركي در مورد رابطه تجاري با شركت دعوت كننده در آلمان.
مداركي در مورد فعاليتهاي شغلي در ايران (پروانه كسب، كارت بازرگاني، پروانه توليد، گواهي كار، دفترچه بيمه درماني و روزنامه رسمي و غيره) در مورد كارمندان
شركتها علاوه بر مدارك فوق معرفي‌نامه رسمي از طرف كارفرما مبني بر اعزام متقاضي به آلمان، مداركي در مورد داشتن وابستگي در ايران، رسيدگي به درخواست ويزا به طور معمول ۱۶ روز به طول مي‌انجامد. مداركي دال بر چگونگي تامين مخارج اقامت در آلمان، درخواست رواديد به طول معمول ۲ تا ۳ روز به طول مي‌انجامد.
ساعات كار بخش رواديد: يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۵/۷ تا ۱۲ صبح.
تلفن: ۳۹۱۳۳۲۹ فاكس: ۳۹۰۱۱۴۴

اتريش
الف) اقامت توريستي در اتريش
گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل ۶ ماه) دو قطعه عكس جديد (از هر متقاضي و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه يا به عبارتي تعهدنامه‌اي كه در اتريش رسما توسط محضر تاييد شده باشد، حكم فوق يا تاييد به ميزان درآمد دعوت كننده بيمه حوادث و بيماري تا سقف ۵۲۰۰۰ دلار صادر شده از جانب شركت بيمه ايران با آسيا، ترجمه سند ملك (تاييد شده توسط وزارت امور خارجه) دفترچه حساب بانكي متقاضي به انضمام ترجمه آن.
ب) دعوتنامه تجاري، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل ۶ ماه) دو قطعه عكس جديد (از هر متقاضي و همراهان در گذرنامه) اصل دعوتنامه يا به عبارتي تعهدنامه تجاري با مهر شركت، (تاييد محضر مورد نياز نيست)
ج) ترانزيت گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل ۶ ماه) دو قطعه عكس جديد (از متقاضي و همراهان در گذرنامه) رواديد كشور مقصد اصل بليت هواپيما سفارت اتريش ممكن است علاوه بر مدارك مذكور مدارك ديگري را نيز از متقاضي درخواست نمايد.
فتوكپي‌هاي كليه مدارك درخواستي نيز مي‌بايستي به سفارت ارايه شوند.
بررسي تقاضاي رواديد مي‌تواند ۳ ماه به طول انجامد.
نشاني: ميدان آرژانتين، ساختمان شماره ۷۸
تلفن: ۸۷۱۰۷۳۵- ۸۷۱۰۱۸۰

ارمنستان
فرم سفارت، دو قطعه عكس ۳ × ۴ رنگي، گذرنامه معتبر، نرخ رواديد براي رانندگان كثيرالتردد ۳ ماهه ۸۰ دلار، براي افراد عادي ۲۱ روزه، ۵۰ دلار، صدور رواديد حداكثر ۱۱ روز طول مي‌كشد. هزينه رواديد با دعوتنامه ۳۷ دلار. يكشنبه تا پنجشنبه ساعت ۹ تا ۱۲٫
نشاني: چهارراه وليعصر، جنب پارك دانشجو، خيابان رازي، نبش خيابان استاد شهريار، خيابان رازي شماره ۱
تلفن: ۶۷۰۴۷۳۳ فاكس: ۶۷۰۰۶۵۷

اسپانيا
زمان پيش‌بيني شده جهت رواديد اقامت ۵/۴ ماه و اقامت پيوستن به خانواده ۳ ماه است. در صورت نياز به مدارك اضافي متقاضي ظرف ۱۵ روز وقت دارد كه مدارك را تحويل دهد. هزينه رواديد ۲۸۰۰۰ تومان
نشاني: خيابان آفريقا، بالاتر از ميرداماد، كوچه سرو، پلاك ۷۶
تلفن: ۶- ۸۷۱۴۵۷۵

جمهوري اسلواك
مدارك: گذرنامه با بيش از ۶ ماه اعتبار، فرم درخواست رواديد بايستي به طور خوانا و با حروف بزرگ انگليسي تايپ شده و به امضا متقاضي برسد. فرم‌هاي ناخوانا و ناقص پذيرفته نمي‌شوند. ۲ قطعه عكس ۴ ×۳ كه بايد در صفحات اول و دوم فرم درخواست چسبانده شود (صفحه سوم بدون عكس باشد) رسيد هزينه صدور رواديد كه بايستي قبلاً به حساب جاري شماره ۲۰۸۴ بانك ملي ايران شعبه اسكان به نام سفارت جمهوري اسلواك پرداخت شده و همراه ساير مدارك به سفارت تحويل گردد.
نشاني: بزرگراه آفريقا، كوچه بابك مركزي، شماره ۲۴ صندوق پستي: ۴۴۵۱۱- ۱۱۳۶۵
تلفن: ۸۷۹۱۰۵۸ فاكس: ۸۷۹۱۰۵۷

امارات متحده عربي
(ابوظبي- ام القوين- دبي- عمان- راسم الخيمه- شارجه- فجيره) رواديد از طريق آژانسهاي توريستي اخذ مي‌گردد، يا فاكس دعوتنامه بايد در امارات از يك شخص مقيم امارات توجه شود كه اصل دعوتنامه بايد در امارات از فرد دعوت كننده گرفته مي‌شود. مدت دعوتنامه‌ها عموماً ۱۴ روز است.
نشاني: خيابان آفريقا، خيابان وحيد دستجردي (ظفر)، پلاك ۳۵۵
تلفن: ۴- ۸۷۸۱۳۳۳

انگلستان
پزشكي: دعوتنامه از دكتر يا بيمارستان از انگلستان شامل: وقت مشخص از دكتر، توضيح نوع بيماري، طول درمان، نوع معالجه، هزينه درمان (تضمين مالي همراه با صورت حساب بانكي شخص ضامن از انگلستان يا حواله بانكي پول در خارج) همراه داشتن كليه پرونده‌هاي پزشكي از دكتر در ايران.
تجاري: دعوتنامه از شركت انگليسي
ديدار: دعوتنامه از اقوام درجه يك
مدارك جهت انجام مصاحبه:
۱- دعوتنامه معتبر: مدت اعتبار هر دعوتنامه سه ماه مي‌باشد.
۲- فرم تكميل شده درخواست ويزا مي‌توانيد از نگهبان درب ويزا تهيه كنيد.
۳- دو قطعه عكس ۴ × ۳ و ۴ × ۶
۴- اصل پاسپورت جديد: هر پاسپورت بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
۵- پاسپورت قديمي: كليه پاسپورتهاي قديمي در صورت موجود بودن.
۶- بليت هواپيما: مي‌توان به صورت رزرو تهيه نمود.
۷- مبلغ ويزا (يكبار ورود): مبلغ ۵۵۵۰۰ تومان وجه نقد (همراه متقاضي بايد باشد) در صورت درخواست مدرك بيشتر توسط افسران ويزا در هنگام مصاحبه درخواست خواهد شد. ويزاي توريستي به انگلستان در كشور ايران صادر نمي‌شود. براي اخذ ويزاي توريستي به كشورهاي هماسيه داده مي‌شود.
نشاني: خيابان فردوسي، خيابان بابي‌ساندز، پلاك ۱۴۳ جهت انجام مصاحبه و تحويل مدارك براي اخذ ويزا، تعيين وقت قبلي توس شماره تلفن‌هاي ۶۷۰۵۰۱۹- ۶۷۰۵۰۱۸ و ۶۷۱۷۰۳۱ و با فرستان فاكس به شماره ۶۷۰۰۷۲۰ از ساعت صبح الي ۲ بعد از ظهر مقدور مي‌باشد. هنگام فرستادن دعوتنامه توسط فاكس حتماً شماره تلفن تماس خود را در ايران قيد كنيد.

ايتاليا
مدارك لازم جهت درخواست رواديد توريستي از متقاضيان رواديد توريستي درخواست مي‌گردد جهت ارايه مدارك خود، بين ساعات ۳۰/۸ تا ۱۲ روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه به قسمت ويزا مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: فرم، دو قطعه عكس، اصل و فتوكپي صفحه اول گذرنامه و ويزاهاي شنگن استفاده شده اصل فتوكپي شناسناه و ترجمه آن، دعوتنامه (نمونه دعوتنامه در قسمت ويزا موجود است)، فتوكپي اجازه اقامت ميزبان، در صورت تغيير تابعيت دعوت كننده كپي شناسنامه ايتاليايي، رزرو بليت، مدارك اشتغال به كار شامل: اصل و كپي آن روزنامه رسمي مشترك+ ترجمه معرفي‌نامه و اصل ليست پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي مربوط به شش ماه گذشته، همراه با كپي و ترجمه آن براي كارمندان بخش خصوصي. اصل و كپي كارت نظام پزشكي براي خانم‌هاي خانه‌دار متقاضي رواديد توريستي ارايه مدرك شغلي همسر الزامي است. بخش ويزا اين حق را براي خود محفوظ نگه داشته تا در صورت لزوم هر مدرك ديگري را كه براي تكميل پرونده مناسب تشخيص مي‌دهد از متقاضي درخواست نمايد.
تلفن بخش ويزاي سفارت ايتاليا: ۶۷۰۲۳۳۳- ۶۷۰۲۴۰۲۴۰۹
فاكس بخش ويزاي سفارت ايتاليا: ۶۷۰۴۳۴۹۹
مدارك رواديد تجاري
در روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه به بخش كنسولي سفارت ايتاليا مراجعه و مدارك را ارايه نمايند. (براي گرفتن وقت مصاحبه، راس ساعت ۳۰/۸ صبح با در دست داشتن گذرنامه فتوكپي دعوتنامه به بخش كنسولي مراجعه نمايند)
شماره تلفن بخش كنسولي سفارت ايتاليا: ۶۷۰۲۴۰۹- ۶۷۰۲۳۳۳- ۶۷۰۴۳۴۹

ايرلند
براي تقاضاي رواديد: دعوتنامه از فرد مقيم، سه قطعه عكس، فرم سفارت، مبلع ۱۷۰۰۰ تومان، دعوت كننده بايد مسئوليت تامين مخارج متقاضي را در طول اقامتش در ايرلند قبول و تضمين كند كه متقاضي بعد از پايان دوره رواديد كشور ايرلند را ترك خواهد كرد. اعتبار پاسپورت حداقل يك سال بايد باشد. از هنگام تحويل مدارك كامل ۶ هفته از طريق فاكس و دو ماه و نيم از طريق پست عادي طول مي‌كشد كه جواب دريافت دارد.
بازرگاني: دعوتنامه از طرف شركت ايرلندي، سه قطعه عكس، مبلغ ۱۷۰۰۰ تومان معرفي‌نامه از شركت ايراني.
تحصيلي: گواهي پذيرش و ثبت‌نامه در دانشگاه ايرلندي ۲ نسخه، ارايه هر نوع مدارك دال بر پرداخت هزينه ثبت‌نام در ترم اول دانشگاه ۲ نسخه، ارايه مدارك دال بر تامين مالي ترجيحاً حساب بانكي قابل برداشت در يكي از بانكهاي ايرلند يا هر بانكي كه در كشور ايرلند شعبه داشته باشد، مبلغ ۱۷۰۰۰ تومان، يكشنبه تا پنجشنبه ساعت ۹ تا ۱۴
نشاني: ميرداماد- رازان شمالي- شماره ۱۰
تلفن: ۲۲۲۷۶۷۲- ۲۲۸۶۹۲۳ فاكس: ۲۲۲۲۷۳۱۱ تلكس: ۲۱۳۸۶۵۵ IREL IR

نشانی: ابرسان-نبش کوچه مهرگان سوم-برج سفید-بالای بانک سینا-طبقه پنجم واحد D

تلفن : 04133352170-04133348001-04133364268-09143321675