دارالترجمه رسمی در زنجان

 

ترجمه رسمی مدارک- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی

۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵

۰۴۱۳۳۳۶۴۲۶۸

۰۴۱۳۳۳۴۸۰۰۱

۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰

۰۹۱۴۳۳۲۱۸۶۴

مترجم رسمی زبان انگلیسی، شماره پروانه: ۷۸۸، دفتر ترجمه: ۹

(تبریز- چهارراه آبرسان- کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه پنجم- واحد دی- کدپستی: ۵۱۶۵۶۹۱۹۱۷)

تلفن: ۳۳۳۴۸۰۰۱ / ۳۳۳۵۲۱۷۰/ ۳۳۳۶۴۲۶۸- ۰۴۱ موبایل: ۰۹۱۴۳۳۲۱۸۶۴/ ۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵

ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در تبریز- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در اردبیل- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در زنجان- ترجمه رسمی در مشهد- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در اصفهان- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در شیراز- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در ارومیه- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در خوی- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در سنندج- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در کردستان- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در تهران- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در کرج- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در میانه- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در مراغه- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در سراب- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در اسکو- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در میاندوآب- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی در مرند- ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی

یکی از مهم‌ترین خدماتی که در حوزه ترجمه قرار می‌گیرد، ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی است. بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و دانشگاهیان برای انجام فعالیت‌های خود که نیاز به ارتباط با خارج از کشور است نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی اسناد و مدارک خود دارند. سایت ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجان با همراهی مترجمان رسمی قوه قضاییه و دارالترجمه رسمی و دارای مجوز از قوه قضاییه آماده‌ی ارائه خدمات ترجمه رسمی در سراسر ایران است.

اگر خدمات ترجمه رسمی خود را یک روزه یا دو روزه نیاز دارید، با شماره های ۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵و ۰۹۱۴۳۳۲۱۸۶۴ و ۰۴۱۳۳۳۶۴۲۶۸ و ۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰ و  ۰۴۱۳۳۳۴۸۰۰۱ تماس بگیرید.

ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجان

دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجان با همراهی مترجمان رسمی و دارالترجمه‌های رسمی قوه قضاییه انواع خدمات ترجمه رسمی را ارائه می‌نماید. شما می‌توانید در مرکز ترجمه رسمی آنلاین سفارش‌های رسمی خود را ثبت کرده و پس از انجام آن دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجان، سفارش خود را تحویل بگیرید.

قیمت‌گذاری ترجمه رسمی: قیمت‌گذاری سفارش‌های ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجانمطابق نرخ‌نامه ترجمه رسمی ابلاغی از اداره مترجمین رسمی قوه قضائیه است.

ارسال و دریافت مدارک: شما می‌توانید اسکن مدارک خود را ارسال کنید یا آدرس خود را اعلام نمایید تا پیک ما برای دریافت مدارک به محل مورد نظر شما بیاید. برای تحویل سفارش نیز، هم امکان دریافت حضوری از طریق مراجعه به دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجانو هم ارسال از طریق پیک میسر است.

تاییدیه‌های دادگستری و خارجه: ما علاوه بر ارائه مدارک ترجمه شده با مهر مترجم رسمی، در صورتی که نیاز داشته باشید، مدارک شما را با مهر و تایید وزارت دادگستری و وزارت خارجه نیز آماده می‌کنیم.

قیمت خدمات ترجمه رسمی آنلاین در در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجانبیشتر از خدمات حضوری ترجمه رسمی است؟

خیر، قیمت‌ها دقیقا مطابق نرخ‌نامه ترجمه رسمی ابلاغی از اداره مترجمین رسمی قوه قضائیه است و هیچ مبلغ اضافه ای دریافت نمی گردد.

آیا باید حتما به دفتر دارالترجمه مراجعه کنم؟

خیر، فقط اصل مدارک باید به رویت مترجم رسمی برسد. در صورتی که پیک را انتخاب نمایید، پیک دارالترجمه برای دریافت مدارک به شما مراجعه خواهد کرد و نیاز به ترجمه حضوری شما در هیچ مرحله‌ای نیست.

آیا تاییدیه دادگستری و وزارت خارجه  توسط در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجاندریافت خواهد شد؟ هزینه آن به چه شکل است؟

بله، هزینه دقیق برابر مبلغی است که این وزارتخانه‌ها دریافت می‌کنند.

آیا امکان ترجمه رسمی فوری در در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجان وجود دارد؟

بله، با انتخاب گزینه ترجمه رسمی فوری، تقریبا زمان تحویل مدارک نصف می‌شود. دقت کنید زمان مورد نیاز برای تاییدیه‌ها بستگی به وزارت‌خانه‌ها دارد.

سوالات بیشتری دارم چگونه می‌توانم جواب سوالاتم را پیدا کنم؟

در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و ترجمه رسمی به زبان ترکی استانبولی  زنجان پاسخگوی سوالات شماست.
۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵

۰۴۱۳۳۳۶۴۲۶۸

۰۴۱۳۳۳۴۸۰۰۱

۰۴۱۳۳۳۵۲۱۷۰

۰۹۱۴۳۳۲۱۸۶۴

دفتر ترجمه رسمی دکتر مهدی اسدزاده

مترجم رسمی زبان انگلیسی، شماره پروانه: ۷۸۸، دفتر ترجمه: ۹

(زنجان- چهارراه آبرسان- کوچه مهرگان سوم- برج سفید- طبقه پنجم- واحد دی- کدپستی: ۵۱۶۵۶۹۱۹۱۷)

تلفن: ۳۳۳۴۸۰۰۱ / ۳۳۳۵۲۱۷۰/ ۳۳۳۶۴۲۶۸- ۰۴۱ موبایل: ۰۹۱۴۳۳۲۱۸۶۴/ ۰۹۱۴۳۳۲۱۶۷۵

 

Websites & Email Addresses:

WWW.OFFICIAL-TRANSLATION.IR

WWW.TRANSLATIONINTABRIZ.COM

WWW.OFFICIALTURKISHTRANSLATION.IR

WWW.DAROLTARJOMEHDARTABRIZ.IR

OXBRIDGE2020@GMAIL.COM

 Dr. Mehdi Asadzadeh

(PhD, Translation Studies/ Faculty Member)

Member, Northern California Translators Association

Certified, Sworn and Official Translator to the Judiciary of I.R.I.

Official Translation License No. 788

Official Translation Bureau No. 9

Address: Unit D, 5th Floor, 3rd Mehregan Alley, White Tower, Abresan Sq., Tabriz City, East Azarbaijan; Postal Code: 5165691917

Comments

دیدگاهتان را بنویسید