دارالترجمه رسمی در تبریز – انگلیسی و ترکی استانبولی

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی و انگلیسی

اهمیت ترجمه رسمی در سرنوشت شما را کاملا درک می کنیم.

مدارکتان را دست دلال ها و واسطه ها و ارزان فروش های بی کیفیت ندهید.

دارالترجمه تبریز طبق نرخ مصوب دولتی عمل نموده و ترجمه های تخصصی در اختیار ارباب رجوع قرار می دهد.

33348001 & 041-33352170

041-33364268

09143321675

دارالترجمه شهریار تبریز بزرگترین و سریع ترین و متخصص ترین مرکز ترجمه در شمال غرب کشور به لحاظ ارایه خدمات می باشد.

ترجمه اسناد و مدارک جهت سفر های توریستی، مهاجرت و تحصیل نیازمند تخصص و تعهد می باشد. شک نداشته باشید دفاتری که هیچ ارزان فروشی بدون دلیل نیست. دفاتر ترجمه رسمی در تبریز ، جز یکی دو مورد که خود مترجم در آن حضور دارد توسط دلال ها و یا فله ای فروش ها اداره می شوند.

رد شدن گسترده مدارک ارسالی از تبریز به سفارت خانه ها دلیل دیگری جز ترجمه های غلطو بی کیفیت دفاتر غیرمجاز و کم تجربه ها ندارد.

دفتر ما مدعی است. در تماس باشید.

Official Translation Bureau in Tabriz City

We provide Persian Official Translation Services in Tabriz City – Shahriar Official Translation Bureau in Tabriz City. Our certified and sworn translators are fluent in translating legal texts from Persian to English and from English to Persian in Tabriz City.

Headquartered in Tabriz City, our Official Translation Bureau in Tabriz City provides you best of the Official Translation Services in Tabriz City.

Official Translation Bureau in Tabriz City

If you intend to connect with English Speakers across the globe, you need professional Persian Translation Services performed by experienced Persian translators and Persian Sworn Translators in Tabriz City to keep you accurately communicating. We promise to deliver the most accurate, highest quality Farsi/Persian to English and English to Farsi/Persian Translation Services in the industry.

You focus on reaching the world. We’ll focus on the Official Translation Bureau in Tabriz City and Farsi/Persian to English and English to Farsi/Persian Translation Services that get you there. (Farsi to English Translation- Persian to English Translation)

Farsi/Persian to English and English to Farsi/Persian Translation Services for your documents, interpreting pathways for your cases, and localization services for your brand are all provided by Persian-translation-services.com, LLC – An ISO 27001/45001 holder Farsi Translation Company. Our international team works specifically with English-Persian pair of languages. Call us now at +989143321675 & +989143321864 & +984133352170; we’re available 24/7.