دفتر ترجمه رسمی- دارالترجمه ترکی استانبولی تبریز یکی از با سابقه ترین و کارآمدترین دفترهای ترجمه رسمی در ایران است. این دفتر ترجمه رسمی در تبریز از مترجمان کارآمد و متخصص بهره می برد و قادر به انجام هر گونه ترجمه ای می باشد. این دفتر ترجمه رسمی ترجمه های مهمی را برای سازمان ها و نهاد ها و وزارت خانه ها؛ همچنین برای شرکت ها و موسسات خصوصی انجام داده است.

صدها جوان تا کنون با ترجمه های دفتر ترجمه رسمی (دارالترجمه) تبریز قادر شده اند در بهترین دانشگاه های جهان به تحصیلات خود ادامه دهند؛ خیلی ها توانسته اند با ترجمه های این دفتر ترجمه رسمی (دارالترجمه) به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند؛ هزاران نفر توانسته اند به کمک ترجمه های این دفتر ترجمه رسمی برای دیدن آشنایان و عزیزان خود از کشورهای دیگر ویزا اخذ کنند؛ تعداد متعددی شرکت خصوصی و دولتی، نهاد و وزارت خانه توانسته اند قراردادهای بزرگ و مهمی را با شرکت های خارجی منعقد کنند؛ همچنین بسیاری از شرکت ها توانسته اند با ترجمه های دارالترجمه تبریز از طریق مشارکت با طرف های خارجی سود سرشاری عاید خود کنند.

مترجم رسمی در تبریز: دکتر اسدزاده، دکترای مترجمی

041-33352170
041-33364268
041-33348001
هموطنان خارج از کشور:00447452289638
دارالترجمه رسمی در تبریز – ویزا و مدارک

041-33364268
041-33352170