اردبیل مترجم رسمی ندارد. عده ای دلال و بدون قدرت قضایی اقدام به اخذ مدارک می نمایند که این امر تا کنون صدمات زیاد مادی و غیر مادی به صاحبان مدارک وارد نموده است.

04133364268 & 04133352170 & 09143321675 & 09143321864

  • • ترجمه مدارک توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه روی سربرگ رسمی دار دارالترجمه رسمی تبریز
  • • اخذ تأییدیه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در صورت نیاز و درخواست متقاضی
  • • اخذ تأییدیه کنسولگری ترکیه در صورت نیاز و درخواست متقاضی
  • • اخذ تأییدیه وزارت خانه‌ها و سازمان های مربوطه در صورت نیاز و طی توافق (آموزش پرورش، روزنامه رسمی، نظام پزشکی، وزارت علوم و …)

ترجمه رسمی چیست ؟
اجازه بدهید ترجمه رسمی را با مثال توضیح دهیم فرض کنید در حال حاضر در ایران در مقطع دبیرستان در حال تحصیل هستید اما قصد دارید تحصیلات دانشگاهی خود را در خارج از کشور در یکی از دانشگاه های آلمان ، سوئیس ، انگلیسی ، کانادا و یا هر کشور دیگری ادامه دهید

طبیعتاً برای ثبت نام در دانشگاه کشور مورد نظر لازم است که آخرین مدرک تحصیلی خود که مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی است را به دانشگاه مورد نظر ارائه دهید طبیعتاً مدرک شما به زبان فارسی است و کارمندان دانشگاه مورد نظر با زبان فارسی آشنایی ندارند و لازم است که مدرک شما به زبان رسمی آن کشور ترجمه شود اما نکته قابل توجه این است که در خارج از کشور هر ترجمه ای پذیرفته نمی شود و تنها ترجمه ای مورد پذیرش است که دولت ایران آن را به رسمیت شناخته و وزارت امور خارجه ایران بعنوان نماینده آحاد مردم ایران در کل کشورهای دنیا آن را تایید نموده است

اما لازم است بدانیم که وزارت امور خارجه چه نوع ترجمه ای را تایید می نماید ؟

وزارت امور خارجه تنها ترجمه هایی را تایید می نماید که ترجمه رسمی شده اند ؛

خب دوباره به بحث اول خودمان که ترجمه رسمی چیست برگشتیم
ترجمه رسمی ترجمه ای است که از سوی مترجم رسمی انجام شده و به تایید قوه قضائیه رسیده است

خب مترجم رسمی کیست ؟

مترجم رسمی شخصی است که در آزمون اداره فنی مترجمین رسمی قوه قضائیه شرکت نموده و نمره قبولی را بدست آورده و پس از سپری کردن دوره کارآموزی صلاحیت ایشان جهت ترجمه رسمی مدارک و اسناد از سوی قوه قضائیه تایید شده است و از سوی این نهاد به ایشان مهر و سربرگ مخصوص که دارای آرم قوه قضائیه و آدرس مترجم رسمی می باشد اعطا شده و امضای مترجم همانند امضای سردفتر اسناد رسمی به رسمیت شناخته شده است.

چه متن و مدرکی را می توان ترجمه رسمی کرد؟

توجه داشته باشید هر مدرک و نوشته ای قابلیت ترجمه رسمی را ندارد و تنها مدارکی قابلیت ترجمه رسمی را دارند که از یک ارگان دولتی صادر شده مانند شناسنامه و برخی مدارک باید شرایط خاصی داشته باشند مانند مدارک تحصیلی جهت کسب اطلاعات بیشتر با دارالترجمه تماس بگیرید .

آیا ترجمه شفاهی را می توان به صورت رسمی ترجمه نمود؟
پاسخ به این سوال مثبت است
ترجمه شفاهی در دفتر اسناد رسمی باید به صورت رسمی ترجمه گردد یعنی ترجمه شفاهی رسمی باید از سوی مترجم رسمی دارای پروانه و مهر صورت بگیرد و در دفتر اسناد رسمی شماره پروانه مترجم قید میگردد و مهر ایشان نیز ثبت خواهد شد یعنی مترجم رسمی شفاهی در قسمت مورد نظر در دفتر اسناد رسمی مهر و امضا و شماره پروانه خود را ثبت خواهد نمود و صحت ترجمه انجام شده را گواهی می نماید و در قبال آن پاسخگو خواهد بود .