تأیید مدارک:مشتری گرامی، ترجمه رسمی مدارک تابع قوانین و رویه‌های ابلاغی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. شما می‌توانید مدارک خود را در موارد زیر پیدا کرده و با توجه به توضیحات مدارک مورد نیاز جهت تأیید آن‌ها را فراهم نمایید یا این‌که اطلاع یابید مدرک شما قابل ترجمه یا تأیید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه هست یا خیر. توجه داشته باشید مدارک برابر اصل محضری قابل تأیید نمی باشنددارالترجمه رسمی شهریار میتواند تأییدات سفارت و امورخارجه را نیز برای مشتریان خود انجام دهد. برای اطلاعات بیشتر درباره تأییدات مدارک و هزینه آن با ما تماس بگیرید. روندتایید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه حداقل ۲ روز کاری به طول می انجامد. این مدت شامل مدت زمان لازم برای ترجمه مدارک نمی شود. تأیید دادگستری و خارجه یکروزه در مواقع و شرایط خاص قابل انجام می باشد.مدارک شخصی شناسنامه شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد. ترجمه شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل تأیید است.تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد. کارت ملی اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی فوت اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال بدون نیاز به ارائۀ شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است. در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی برای ترجمه و تأیید کفایت می کند. گواهی تجرّد گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ولادت گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد. گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. سند ازدواج سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. یکی از شناسنامه های طرفین نیز برای تأیید می بایست فراهم گردد. سند طلاقسند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است. یکی از شناسنامه های طرفین نیز برای تأیید می بایست فراهم گردد. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۱ ماه برای ترجمه اعتبار دارد. کارت پایان خدمت و معافیّت کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. گواهی‌نامه رانندگی گواهی‌نامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. ترجمه، تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه‌های بین المللی نیز منع قانونی ندارد. گذرنامه گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل ترجمه و تآیید بوده و رونوشت برابر با اصل گذرنامه هائیکه زمان آن منقضی و بدرخواست ذینفع گذرنامه جدید صادر شده است بمنظور اطلاع از مندرجات آن قابل ترجمه و تأیید است.

ادرس: تبریز-ابرسان- نبش کوچه مهرگان سوم- برج سفید- بالای بانک سینا-طبقه 5- واحد D

04133352170-04133348001-04133364268-09143321675
ا