دفتر ترجمه رسمی شهریار
پیدایش و گسترش ترجمه، افسانه برج بابل ترجمه یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های انسان است. ریشه تاریخ ترجمه به یک قرن قبل از میلاد برمی‌گردد در زمانی که نوشتار شروع به پیدایش کرد. مردم همزمان با پیدایش نوشتار شروع به فعالیت در کار ترجمه قراردادها و معاملات و همچنین دیگر نوشته‌ها به زبان‌های مختلف کردند. تاریخ سرآغاز ترجمه همچنین با افسانه برج بابل مرتبط است که در کتاب آفرینش (نخستین بخش از کتاب مقدس عبری) توصیف شده است. به دلیل اینکه طبق روایات آن زمان خداوند مردم را به زبان‌های مختلف تقسیم کرد تا آنها نتوانند بر ضد او متحد شوند و ساخت برج خود را تکمیل کنند و توانایی دست یابی به آسمان‌ها را کسب کنند. بنابراین مردم در فهم زبان یکدیگر ناتوان شدند اما همزمان با این معضل خود – قبل از آن که زبان یکدیگر را فرا گرفته باشند – شروع به شناخت و سعی درفهم کسانی که نمی شناختند کردند.
با گذر زمان افسانه‌ای که منشاء زبان‌های مختلف جهان است به فراموشی سپرده شد و امروز پذیرفته شده است که ترجمه اولین بار در زمان روم باستان و یونان باستان به وجود آمده است. سیسرون و هوراس اولین متخصصین ترجمه محسوب می شوند که اصطلاح «interpres » به معنای مترجم را برای تعریف کسی که توانایی ترجمه آثار از زبانی به زبانی دیگر را دارد به کار بردند. به ویژه آنها بین دو نوع ترجمه مفهومی و کلمه به کلمه مرز مشخص کردند و تمایز قائل شدند.
تاریخ ترجمه انجیلکتاب مقدس «انجیل» شاهکار ادبیات جهان محسوب می شود که در آن زمان به همه زبان های موجود دنیا ترجمه شده بود. اولین ترجمه های آن به زبان لاتین ویونان باستان انجام شد و بعدا در دوران اصلاحات مذهبی (قرن ۱۶) آن را به انگلیسی و آلمانی و فرانسوی ترجمه کردند و بدین طریق چهره آشکاری به ترجمه کتبی دادند.
اوج پیشرفت ترجمه احتمالا مربوط می‌شود به زمان اختراع چاپ، زمانی که ضرورت ترجمه کارهای مختلف نویسندگان و متفکرین آن زمان روشن شد. حقیقت این است که قبل از عصر روشنگری (قرن ۱۸) که بر عقاید همه بشریت تاثیر گذار بود ترجمه نقش فرعی در زندگی جامعه به صورت سرگرمی داشت. گرایش های بیشمار فلسفی در عصر روشنگری به مترجم جایگاه خدایی دادند. نمایندگان (سرآمدان) این شغل نه تنها به درستی مفهوم متن را ترجمه کردند بلکه معنای خاص خود را به متن دادند و چهره زیبایی از آن ارائه کردند و برای عوام ساده‌تر و واضح‌تر کردند. و این چنین در عصر روشنگری برای نخستین بار شکل گیری کتاب‌های درسی در موضوع دانش و مهارت ترجمه آغاز شد و حرفه ترجمه روشمند شد.
ترجمه در قرن بیستمدر قرن نوزدهم در باب کار مترجمی چالش‌هایی به وجود می‌آید و جامعه به دو اردوگاه مختلف تقسیم می‌شود: گروه اول حامیان ترجمه که ترجمه را حاصل یک ذوق هنری و خاص می‌دانستند ، وگروه دوم شک گرایان که کار ترجمه را فقط یک کار مکانیکی وماشینی می‌دانستند و برای ترجمه نیازی به شخص موثر و مستعد خلاق نمی‌دانستند وکار ترجمه را توسط هر کسی که طالب باشد ممکن می‌دانستند. اما با شروع عصر رومانیزم، در جامعه نیاز به ساماندهی ترجمه کاملا جدید و مناسب برای اشعار احساس می‌شود.
در قرن بیستم، قرن علم و پیشرفت، کارهای ترجمه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به تدریج شغل مترجمی بیش از پیش با اهمیت تر و پر طرفدار‌تر می‌شود. در پهنای جهان، مدارس تمام و کمالی به وجود می‌آیند که هدف گذاریشان آموزش همه سبک ها و روش های موجود ترجمه بود و ارتباطات بین‌المللی، فعالانه رشد می‌یابند. و هرشخصی پیش روی خود نیاز به فراگیری زبان‌های خارجی و فهم گفتار کلامی دیگر زبان ها را می بیند.
امروزه شغل مترجمی یکی از پرمتقاضی‌ترین انواع شغل‌هاست. هر سال در بازار جهانی دفاتر ترجمه بی‌شماری به صورت رقابتی خدمات ترجمه را با قیمت های پایین پیشنهاد می‌دهند. و هم زمان زیر سایه شرکت های خدمات ترجمه، مترجم هایی که توانایی ترجمه سریع و با کیفیت هر مطلبی را به زبان های مختلف دارند، به بازار خدمات ترجمه راه می‌یابند.و فقط کافی است مشتری ترجمه انتخاب کند که ترجمه را به چه کسی بسپارد: به شرکت های خدمات ترجمه یا به مترجم آزاد.