همکاران ما در دفتر ترجمه رسمی شهریار مدارک شما را به زبان استانبولی و بصورت رسمی ترجمه می کنند. در صورت نیاز تائیدات دادگستری، وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه توسط نماینده رسمی این ارگان ها در دفتر اتخاذ می شوند.

ترجمه مدارک شما در کمترین زمان و با قیمت مصوب کشوری توسط مترجمان متخصص و مجرب و در نهایت دقت و کیفیت در دفتر ترجمه شهریار صورت می پذیرند.

هدف اصلی گروه دفتر ترجمه شهریار جلب رضایت شما مشتریان عزیز می باشد تا عضو ثابت دفتر ما باشید.